Valentinlyst er et kvalitetsprosjekt fra eiendoms- og entreprenørkonsernet Trym