BREEAM

Vi tar miljøet på alvor

Vår viktigste medspiller for å skape bedre bomiljøer, er deg som beboer - for der hvor vi avslutter, tar du over. Derfor er det så viktig for oss å ivareta miljøet så bra som mulig gjennom hele prosessen, slik at du kan føle deg trygg på at dine og naturens behov er tatt hånd om. Å ta miljøet på alvor, er å ta hverandre på alvor.

BREEAM er verdens ledende sertifiseringsordning for bærekraftsvurdering av bygninger. Verdien av et BREEAM-sertifikat er bedre kvalitet og høyere ytelse i hele byggemiljøets livssyklus, fra nybygging til bruk, oppussing og riving.

Våre tre hovedkategorier

Trym Bolig har registrert leilighetene på Valentinlyst, byggetrinn 3, og har ambisjon om å sertifisere etter BREEAM-NOR klassifisering Very Good. Vi har spesielt fokus på tre av ni hovedkategorier.

Ledelse

Nye Valentinlyst er implementert i et godt etablert eksisterende borettslag med bla. egen vintertjeneste. Under byggingen er vi derfor nødt til å ta spesielle hensyn både for de som jobber der og omgivelsene rundt. Vi tar alltid hensyn når vi bygger og er nøye med våre miljørutiner. Før vi setter spaden i jorda, har vi gjort våre undersøkelser, for å kunne gi deg de beste forutsetningene for å trives i ditt nye hjem. Utover det som forventes velger utbygger her å tilby driftspersonell til assistanse etter overtakelse, samt egen boligveileder.

Transport

Du kan sykle alene, dele bil eller reise kollektivt med andre. Og når du kommer hjem, har vi lagt til rette for parkering, lading og lagring som passer dine behov - nå og i fremtiden. Kort vei til kollektivtransport bidrar også til å gjøre det enklere for deg å velge transport som skåner miljøet. Tilgjengelig, trygt og naturlig, enten du velger to eller fire hjul.

Materialer

Gode rutiner og store innkjøp gjør at vi kan levere robuste konstruksjoner bygget av miljøvennlige materialer - som virker og varer. Tropisk tømmer eller materialer med miljøgifter styrer vi langt unna, slik at du som beboer skal få et mest mulig miljøriktig hjem. Vi har i dette prosjektet fokusert ekstra på materialer i miljøpåvirkningskategorien «Globalt oppvarmingspotensial», som tar for seg utslipp av CO2-ekvivalenter, over en analyseperiode på 60 år.

 

 

BREEAM er en registrert merkevare hos BRE (the Building Research Establishment Ltd. Community Trade Mark
E5778551). BREEAM-merkevaren, logoer og symboler eies av (Copyright) BRE og kan kun gjengis med tillatelse