3C – 3D – 3E BRA-i: 35,2 – 127,9 kvmEstimert innflytting 2. halvår 2024

3C – 3D – 3E
Kommer for salg